Home » Sairam » Students Merit Scholarship 2009 – 10

Students Merit Scholarship 2009 – 10

S.NoNamePercentageTotal
9.25 and above
1Mageshwari .D ( Govt. Quota)9.3340000
2Manjula Devi .M ( Govt. Quota)9.2740000
9.00 – 9.24
1Radhika J. K9.1810000
2Vaishnavi .R9.1810000
3Saranya .B9.1110000
4Vishnupriya S9.0210000
5Ujjval H. Thakkar9.0110000
8.76 – 8.99
1Purvisha P. S.8.965000
2Bhavya .B8.885000
3Priyanka.N8.835000
4Dhivya .M8.835000
5Caroline Brinda .F8.795000
Total155000
S.NoNamePercentageTotal
9.25 and above
Nil
9.00 – 9.24
1Annapuran J.G9.0510000
2Rajeswari .K9.0510000
3P. Shalini9.0310000
4Srinivas .R9.0210000
8.76 – 8.99
1Arthi. N8.865000
2Suganya .S8.855000
3Aravindh .R8.85000
4Mohan Raj. S8.765000
Total60000
S.NoNamePercentageTotal
90% and above
Nil
87% - 90%
1Karthick .G88.5310000

TOTAL

YEARAMOUNT
II Year155000.00/-
III Year60000.00/-
IV Year50000.00/-
Total - 2, 65,000.00/-